Co je to doména?

28.8.2014

Doména, celým názvem doménové jméno (známé také pod zkratkou DNS – Domain Name System), se skládá z několika řádů a slouží ke zjednodušení čitelnost adres. Laicky řečeno – každý počítač má svoji unikátní adresu, tzv. IP adresu, což je v podstatě řada čísel oddělená tečkami (např. 82.241.223.181). Teď jste číslo přečetli – pamatujete si ho? Na 95 % určitě ne.

A proto se zavedly domény, aby byla komunikace a především zapamatování si jednotlivých adres snazší. A doména se pamatuje lépe než IP adresa, že?

A jaké úrovně a řády doména má?

Doména, stejně jako IP adresa, má jednotlivé části oddělené tečkami a tyto jednotlivé části mají různé úrovně neboli řády. Jak je tedy doména složená?

Doména nejvyššího řádu

Doména nejvyššího řádu (označovaná zkratkou TLD) je národní. Pro příklad „.cz“ označuje českou národní doménu a „.de“ je německou národní doménou. Na tomto místě také můžeme naleznout i nadnárodní doménu (generickou doménu), která má podobu „.com“, „.eu“ nebo například „.info“.

Doména druhého řádu

Doména druhého řádu je konkrétnější a nachází se hned před doménou nejvyššího (prvního) řádu. Pro představu „pankrea.cz“ je doména druhého řádu. Tato úroveň je určena např. pro název společnosti, kterou doména reprezentuje.

Subdoména neboli třetí řád domény

Pokud před doménu doplníme ještě další doménu, bude to třetí úroveň, popř. po přidání dalšího názvu, vznikne doména čtvrtého řádu. Pro představu to může být „email.pankera.cz“.

A jak to vypadá v praxi?

Zadáte do prohlížeče adresu www.pankrea.cz. V tu chvíli se spustí vlna dotazů mezi vaším počítačem a servery. První dotaz je směřovaný na 13 kořenových serverů, které mají pevně danou IP adresu. Pokud dotazovaný server o doméně nemá přesně dané informace, odkáže vás k dalšímu serveru, který by tyto informace měl mít.

Servery se na sebe odkazují podle jednotlivých úrovní a adresu si „přehazují“ tak dlouho, dokud dotaz nepadne na server, u kterého je doména zapsaná. Pokud se nenajde odpovídající záznam, zobrazí se zpráva, že je hledaná stránka nedostupná. Pokud server doménu „zná“: BINGO! Zobrazí se vám požadovaná stránka.

Štěpán
Štěpán Sedláček
Specialista IT

20