Public Relations
MM
Bez precizně zpracované identity nemáte nejmenší šanci zaujmout veřejnost
a budovat pozitivní image.
Leoš Patka
ŠS
Není článek jako článek.
Mým uměním je psát tak, abych v každém čtenáři vzbudila vášeň pro věc.
Petra Soukupová
LP
Dobrá komunikace firmy
s veřejností představuje
konkurenční výhodu.
My to víme a naučíme.
Kamila Císařová

Firemní identita - Corporate identity

A kdo jste? Vaše firma? Jak se reprezentuje? Představí si pod ní zákazník něco konkrétního? Ne?! Je na čase s tím něco udělat! 
Vytvoříme vám firemní identitu a dáme vaší společnosti originální tvář.

Ententýky corporate identity - i firma má svoji tvář

Jak na corporate identity? Skládá se z několika základních východisek:

Firemní filozofie

Základem je filozofie společnosti, ze které vyplívají hodnoty, postoje a vzorce chování. Filozofie je postavena nad všemi ostatními východisky a dává jim myšlenkový směr.

  • Je to, co se tvoří v „hlavě podniku“.
  • Je to myšlenka, představa, vidina podnikové budoucnosti. 
  • O budoucnosti je s lidmi třeba stále hovořit, ale tak, aby k ní mohli přiložit iniciativu.
  • Každá firma má poslání – ne každá ho však sdílí.

Firemní kultura

Kultura organizace významným způsobem ovlivňuje nejen míru pohody, či úzkosti, kterou člověk při svém působení v organizaci pociťuje, ale také výkonnost onoho jedince. Je to soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace. Firemní kultura se odráží v podnikovém designu, prostřednictvím emocí, které má tento visuální styl vyvolat.

i vaše firma má poslání

JVS - jednotný visuální styl - firemní design

Jednotný visuální styl je pro klienta lehce uchopitelný a velmi podstatný, protože ho lze podprahově vnímat. Skládá se z těchto prvků:
Název firmy / Logotyp / Barevný standard / Typické jednotné písmo / Firemní symbol či maskot / Firemní slogan / Znělka / Značka

Firemní komunikace

Podniková komunikace je cílena všemi směry tak, aby v ní vždy byla zohledněna korporátní kultura. Snaží se o co nejvěrnější obraz společnosti. Komunikuje tak, aby získala důvěru veřejnosti. Komunikace dovnitř firmy je základem, na kterém stavíme komunikaci vnější.

Produkt

Firemní produkt je součástí a zároveň východiskem všech snažení PR, bez jeho kvality jste vždy v pasti.  Je nositelem filozofie, potažmo kultury organizace a jádrem podnikové identity.

Image

Pokud všechna východiska nastavíme správně, zpravidla získáme jako odměnu pozitivní obraz naší firmy, tedy kladnou image. V optimálním případě má firma stejnou image u managementu, zaměstnanců i u veřejného mínění.

Firemní identita má velkou moc

Originální a dobře nastavená firemní identita má pozitivní vliv nejen za zákazníky, ale i na zaměstnance. Co víc si může firma přát, než na okolí působit pozitivně? Mít pohodovou atmosféru, sdílet stejné hodnoty a udržovat dobré vztahy?

Jak je to u vás? Má vaše firma tvář? Ještě ne?! Ozvěte se nám a my položíme základy identity!

Kam dále...budování značky!