Public Relations
MM
Bez precizně zpracované identity nemáte nejmenší šanci zaujmout veřejnost
a budovat pozitivní image.
Leoš Patka
ŠS
Není článek jako článek.
Mým uměním je psát tak, abych v každém čtenáři vzbudila vášeň pro věc.
Petra Soukupová
LP
Dobrá komunikace firmy
s veřejností představuje
konkurenční výhodu.
My to víme a naučíme.
Kamila Císařová

Public relations

Hloupý ten, kdo považuje public relations ve fungování středních a větších firem za zbytečné.
Je to přesně naopak.

Dnes je třeba aktivně a kreativně komunikovat a ukazovat okolí, v čem je vaše síla.
Jedině tak vytvoříte pozitivní obraz o vaší společnosti u cílové skupiny, široké veřejnosti, partnerů, investorů či vlastních zaměstnanců a odlišíte se od konkurence.

Naše služby public relations

  • Vymyslíme smysluplnou firemní identitu - kdo jste?
  • Vytvoříme originální vizuální styl - jak se ukazujete?
  • Budeme budovat vaši značku - jste opravdu vidět?
  • Postaráme se o media relations - mají vás ráda média?

Co je public relations

  • Kreativní práce s pravdivými informacemi.
  • Snaha o čistý odraz image v zrcadle veřejnosti.
  • Všechny aktivity, směřující k upevnění dobrých vztahů.
  • Cílem PR je vytvářet, udržovat a budovat dobré vztahy s veřejností.

PR

Proč neignorovat PR

Troufáme si tvrdit, že dobrá komunikace s veřejností může představovat konkurenční výhodu.
Mnoho odborníků na komunikaci s veřejností se shoduje na tom, že východiska PR jsou podniková identita, image a veřejné mínění. Je to jednoduchý model. Každá společnost se snaží o co nejlepší image. Veřejné mínění pak představuje zrcadlo, ve kterém se tato image odráží.

Smyslem našeho fungování je pomoci společnostem v aktivitách snažících se o naprosto čistý a nezkreslený obraz image v zrcadle cílových veřejností, prostřednictvím vhodných komunikačních nástrojů.

Podniková identita pak hraje významnou roli na obou polích. Je součásti image, protože ta z ní vychází a zároveň je jedním z faktorů, které působí na veřejné mínění. Proto v ranku našich služeb nabízíme diskuzi o podnikovém designu a vnitropodnikové komunikaci.

Kam dále...firemní identita!