Co je firemní kultura?

29.8.2014

Vezměme to pěkně od začátku. Původně kultura, latinsky cultura, označovalo něco, „co je pěstováno“. Později se pod tento pojem schovala péče o duši, umění, dějiny či zvyky. A pokud k takové kultuře připojíme slovo firemní, bude se jednat o firemní kulturu, kterou si daná společnost pěstuje, čímž pečuje o firemní hodnoty a podporuje celkovou pozitivní atmosféru.

Proč je firemní kultura unikátní?

Vaše firma přece není tuctová. Je česká, má své hodnoty a cíle, svoji historii i budoucnost, tak přece nebudete přejímat to, co dělá konkurence, i když s podobným zaměřením.

Podobnou chybu může vidět například u nadnárodních společností, které „nařizují“ firemní kulturu všem svým pobočkám všude po světě. Nehledě na to, že každý národ má svá specifika i mentalitu.

Vaše firma je unikátní, stejně jako firemní kultura - nezapomeňte!

Co při nastavení kultury zohledňujeme?

  • Identitu firmy
  • Hodnoty a cíle
  • Historii a vize
  • Design a komunikaci
  • Zvyky a rituály
  • Zaměstnance a klienty
  • Region, kde vaše společnost působí

Firemní kultura

Motivace a týmová práce

Na míru nastavená firemní kultura není jen styl oblékání, ale také vybavení a vzhled pracovišť. Nastavení se týká způsobu komunikace, etického kodexu, vytvoření prostoru pro seberealizace, ale také uznávání hodnot, posilování vazeb a plnění cílů.

Co má dobře nastavená firemní kultura na svědomí?

Pokud máte dobře nastavenou firemní kulturu, vytváříte nejen příjemné pracovní podmínky pro své zaměstnance, ale také klienti poznají pohodovou atmosféru a rádi se k vám budou vracet. Díky uznávané firemní kultuře jsou zaměstnanci loajální vůči firmě, zvyšuje se motivace i efektivita práce a na druhou stranu se snižuje fluktuace a ztráty.

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20