Co je to reklama?

25.8.2014

O tom, co je to reklama, bylo popsáno mnoho stran a vymyšleno nespočet definic. V podstatě se jedná o prezentaci společnosti, výrobku, služby, projektů či myšlenky, kdy je cílem podpořit prodej, spotřebu nebo i změnu názoru. Komunikačním kanálem jsou média. Ale dost definic, pojďme se podívat na jádro pudla.

„Kulaté melouny, zahnuté banány!“

Základ slova je v latinském „clamare“ (vykřikovat, volat), protože tím začali trhovci, když podporovali prodej svého zboží vykřikováním „kvalit a konkurenčních výhod“. Od vyvolávání a nabízení se přešlo k vývěsním cedulím a domovním štítům, s vynálezem knihtisku k výrobě letáků a inzerátů a s rozmachem techniky se reklama dostala do všech sdělovacích prostředků.

Reklama je všude.
Reklamu zná každý.
Reklama ovlivňuje naše chování.
Ale co to ta reklama vlastně je?

Když se řekne reklama...

...co si vybavíte? Reklamní spoty v televizi? Letáky ve schránce? Hlas a známou melodii v rádiu? Reklamní bannery v e-mailu a v internetovém prohlížeči? Ochutnávky v nedalekém supermarketu? Tištěné články v časopisech a novinách? Světelné reklamy na zastávkách? Barvy a loga telefonních operátorů? Billboardy kolem silnice? Jak vidíte, reklamě se opravdu nevyhneme a "pronásleduje" nás všude.

Hledá se: REKLAMA

Popis: podoba různá a flexibilní
Vliv: na cílovou skupinu maximální
Místo působení: celý svět

Protože nás reklama doprovází každý den na každém kroku, určitě si nezaslouží jen jeden článek a bzry se k vlivu reklamy dostaneme podrobněji. Těšíte se?

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20