Krizová komunikace

17.10.2016

„Krizová situace“ - to je strašák, nepříjemná situace pro každého z nás. Nemusí jít jen o situaci v rodině a osobním životě, může nastat moment, kdy budete hledat řešení krizové situace ve vlastní firmě.

Možné řešení krizové situace ve firmě

Pokud se situace v podniku začne zhoršovat, je zapotřebí hledat cestu, jak opět prosperovat. Problémy by měl vyřešit krizový management za pomoci různých nástrojů - i krizové komunikace.

krizová komunikace

Co je krizová komunikace?

Krizová komunikace je jednou ze součástí oboru public relation. Její využití má vliv na zachování dobré pověsti podniku nebo osoby či její opětovné získání. Je-li správně provedena, napomáhá řešení krizové situace firmy.

Průběh krizové komunikace

  • Zhodnocení funkčnosti dosavadních toků informací uvnitř firmy i navenek.
  • Po zjištění problému je nutné odstranit negativní vlivy, které tuto situaci vyvolaly.
  • Důležité je zamezit a předcházet vlivu příčiny krizové situace na pověst firmy i její fungování.

Raději se připravte

„Vždy připraven!“ - to nebylo jen heslo pionýrů před rokem 1989. Je to zároveň důležitá rada pro všechny majitele a vedoucí firem. Máte autoopravnu a při manipulaci s těžkým strojem poškodíte klientův automobil? To je předvídatelný problém, že? A jistě máte plán, jak jej řešit. Jiné situace ale tak lehce tušit nelze. Když takové nastanou, leží osud firmy v rukou manažera nebo majitele.

Prevence je základ

Další známé a pravdivé heslo. S prevencí nebo i s komunikací během řešení krizové situace ve firmě vám ráda pomůže PANKREA. Dejte nám vědět.

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20