Marketingová strategie firmy

15.3.2017

Zakládáte si vlastní společnost a přemýšlíte, na co jste ještě zapomněli? Možná je ten pravý čas na ucelení marketingové strategie. Co je to a k čemu vám bude dobrá? Čtěte dál a dozvíte se to.

Co je marketingová strategie

Marketingová strategie firmy popisuje základní dlouhodobé směřování společnosti i její cíle. Také ukazuje, jak budou jednotlivé marketingové činnosti podniku probíhat.

Správně nastavená a fungující strategie přináší nejen prospěch firmě, ale i spokojenost zákaznkům.

Marketingová strategie

Pusťte se do toho

Pro vytvoření marketingové strategie firmy je třeba projít následující fáze:

  • Analýza – jde o provedení nejrůznějších marketingových analýz, které vám pomohou definovat možnosti firmy i podmínky v jejím okolí.
  • Syntéza – zde si společnost vytvoří postup, jakým chce naplnit svoje cíle nebo jak, kdy a kde bude oslovovat svoje klienty.
  • Realizace – tady přichází samotná výroba a prodej produktu nebo služby.
  • Kontrola – v této fázi můžete zhodnotit, jestli je vaše strategie účinná, případně v ní udělat nějaké změny.

Společnost PANKREA svým klientům dokáže poradit a pomoci vytvořit marketingovou strategii jejich firmy tak, aby byla co nejúspěšnější.

Jaký záměr, taková strategie

Pro volbu marketingové strategie firmy je třeba mít na zřeteli, jakého postavení na trhu chce společnost dosáhnout. Zde lze zmínit čtyři základní skupiny:

  1. Vůdce trhu – ten zaujímá na trhu největší podíl. Jde obvykle společnost s dobrou pověstí, respektovanou i svými konkurenty. Neustále vyvíjí a vylepšuje svoje výrobky nebo služby.
  2. Vyzývatel – tyto firmy na trhu nemají hegemonní postavení, ale jejich síla je velká. Zvýšení jejich tržního podílu jde většinou na úkor vůdčí společnosti nebo jiných vyzývatelů.
  3. Následovatel – těmto společnostem většinou nejde o o zisk co největšího tržního podílu. Soustředí se na odlišení od konkurence, specializeci a kvalitu svých výrobků.
  4. Troškař – tyto, zpravidla malé firmy, vyhledávají na trhu mezery a obsazují je.

Už jste se rozhodli, kam bude vaše firma směřovat? Dejte nám vědět, pomůžeme vám zjistit, čeho můžete dosáhnout.

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20