Marketingová strategie

3.6.2015

Tvorba marketingové strategie je dlouhodobý a náročný proces. V tomto článku bude popsána základní definice, typy marketingových strategií a marketingové strategické plánování.

Definice

Funkční marketingová strategie je klíčovou součástí celopodnikového plánu. Používá se hlavně ke stanovení marketingových cílů, zvýšení prodeje produktů či služeb a k udržení konkurenčních výhod na trhu. Dále se snaží o co nejúčinnější alokaci nákladů.

Marketingová strategie vychází z analýzy několikaletého období a neměly by se v ní provádět výraznější změny v krátkém časovém horizontu, pouze v případě podstatných změn v podnikatelském okolí.

marketingová strategie

Typy marketingových strategií

Existuje mnoho typů marketingových strategií, uvedu zde pouze pár příkladů, podle kterých lze sestavit marketingovou strategii.

Členění strategií dle:

  • marketingového mixu - výrobek, cena, distribuce, komunikace
  • růstové strategie - strategie podle Ansoffa
  • zaměřené na konkurenci - strategie podle Portera
  • velikosti tržního podílu a míry inovace - strategie podle Kotlera
  • cyklu životnosti trhu - zavádění, růst, zralost, pokles
  • trendu trhu - růstové a udržovací strategie
  • chování na trhu - ofenzivní, defenzivní, obranné, úhybné a bojovné strategie
  • chování vzhledem k prostředí a konkurenci - kooperační a konfliktní strategie

Marketingové strategické plánování a fáze

Pro úspěšnou činnost podniku (i v budoucnosti) je důležité si nejprve ujasnit, v čem podnikáme, kdo je náš zákazník a jaký pro něj máme význam - z těchto informací pak stanovíme cíl. Plány a cíle podniku jsou obvykle testovány a měřeny výzkumy trhu. Proto je důležité, aby každá strategie podniku měla měřitelný cíl.

V prvním kroku strategického plánování zjišťujeme slabé a silné stránky podniku, produktu či služby a konkurence. Pokračujeme analýzou stávajících trhů, přičemž se zaměříme i na další trhy, kde bychom mohli uspět a zároveň vyselektujeme nerentabilní trhy, produkty a služby. Nakonec namixujeme efektivní komunikační nástroje, pomocí kterých budeme komunikovat s určitými zákaznickými skupinami.

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20