TTV Group we are different

ttv-transport.cz
 
ttv-subpage
 
Případová studie

TTV Group tvorba webu

Náš zřejmě nejrozsáhlejší prezentační projekt je realizován pro jednotnou skupinu firem pana Josefa Hlaváčka, která zajišťuje kompletní portfolio služeb v oblasti dopravy. Naše práce se týká projektů: TTV transport, TC-HK auto, TC-HK truck, TPL trading, TTV servis a T-air.

Začátek spolupráce: léto 2014

Zadání projektu a naše cíle

 • Sjednotit TTV group nejprve z pohledu firemní identity, a to nejen vizuálně.
 • Prezentovat TTV v online prostředí jednou fungující prezentací.
 • Ukázat firemní identitu v jejím pravé světle i v offline prostředí.
 • Realizovat kontinuální marketingovou komunikaci s klientem.
 • Budovat značku TTV GROUP jako celku, a také brand jednotlivých projektů.
 
Případová studie

Postup realizace

 • Velice intenzivní vstupní analýza, nám ukázala TTV jako společnost plnou sympatických lidí, kteří rozumí své oblasti a umí informaci předat - pro kvalitní prezentaci nezbytné.
 • Následovala příprava podkladů pro úpravu firemní identity, tedy přesné stanovení, kdo která firma opravdu je, jaké má hodnoty atd. ...a tvorba obsahové strategie webu, která je pro kontinuální komunikaci s klientem naprosto zásadní.
 • Došlo k drobným úpravám názvů firem i jejich domén a k názvům doplněny kreativní, s klientem podprahově komunikující slogany.
 • Analýza klíčových frází ukázala možnost práce s obsahem webu.
 • Dále drátěný model, který zde byl poměrně poměrně komplikovaný, protože projekty jsou vzájemně propojeny. Bylo třeba se zamyslet, jak celou skupinu klientovi ukázat, jako na dlani, dát možnost přecházet z projektu do projektu.
 • Design stránek uchopil náš kreativní grafik tak, že vznikl zcela čistý rozcestník a postupně všechny další prezentace, které nesou svůj vlastní, ale také společný, moderní a neotřelý vizuální styl.
 • Poté přišel řez šablony a spuštění webu na testovací doméně, čímž se přes tradičně komplikovanou tvorbu obsahu prvních 3 projektů dostáváme do současnosti.
Případová studie

Aktuální stav

Je kompletně dopracován rozcestník TTV group, dále T-air spol. s.r.o.TPL trading CZ s.r.o.TTV Servis spol. s r.o. K 1.2.2016 jsme spustili hlavní projekt TTV Transport a v průběhu dubna 2016 WinSky solution. V září 2016 jsme spustili podle plánu poslední část projektu, a to rozcestník TC-HK s novými weby pro autoservis a truckservis. O průběhu další spolupráce vás budeme informovat.

23