Historie reklamy I.

24.10.2016

Jdete po ulici, je tam, číhá na vás po otevření novin, už vůbec se jí nevyhnete po zapnutí televize nebo počítače. Dnes nás reklama „bombarduje“ na každém kroku. Bylo tomu tak snad vždycky. Nebo ne? Jaká je historie reklamy?

K počátkům historie reklamy

Vydejte se s námi tam, kde to všechno začalo.

Starověk

Historie reklamy sahá jistě mnohem dál, ale za první dochovanou reklamu je považován inzerát na papyru starý asi 3 tisíce let, jehož autor slibuje odměnu tomu, kdo pomůže dopadnout uprchlého otroka.

Z období asi o půl tisíciletí mladší je hliněná tabulka z Egypta, která fungovala jako vývěsní štít původem kyperského obchodníka. Ve starověkém Římě nebo Řecku běžně používaly vývěsní štíty, inzeráty i plakáty.

Egyptské hieroglyfy

Římané na ulicích také potkávali tzv. vyvolávače. Práce vyvolávače obnášela především informování lidí o událostech a změnách ve městě, ale postupně se v jejich hlášeních objevovala upozornění na zboží, služby a výrobky jednotlivých obchodníků. Pozice vyvolávačů byla nezastupitelná přinejmenším do vynálezu knihtisku v 15. století, ale i po něm měli významnou roli, někde až do 20. století.

Středověk

Velkého rozvoje se reklama dočkala mezi 13. a 15. stoletím se vznikem a rozmachem evropských cechovních spolků. Tehdy obchodníci do svých osobních dopisů přidávali tzv. avisa, což byla sdělení upozorňující na jejich živnost.

Zlom v 15. století

Výrazným milníkem, nejen pro rozvoj reklamy, ale i pro vývoj kultury a společnosti obecně, se stal v 15. století revoluční vynález mohučského typografa a vynálezce Johannese Gutenberga  - knihtisk.

Pokud se chcete dozvědět, jaký kolotoč změn v reklamě začal s jeho vynálezem a jaký měl na historii reklamy vliv, hledejte v některém z příštích článků. Můžete si přečíst i blogy na jiná témata, nebo nám napište, co zajímá vás!

Podívejte se, jak to bylo dál...

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20