Historie reklamy II.

27.10.2016

Dnes už málokdy vnímáme reklamu jako něco nového a neotřelého. Jak to bylo v dobách, kdy ji lidé ihned nevyhazovali do koše a přímo si užívali pohled na písmeny a obrázky potištěný kousek papíru? To vám přiblíží druhý článek o historii reklamy.

Vývoj reklamy od 15. století

V předchozím článku na téma historie reklamy jste se mohli dočíst o jejích počátcích, dnes se posuneme do poloviny 15. století, kdy došlo k vynálezu stroje, který posunul vývoj reklamy mílovými kroky vpřed.

Písmena

Knihtisk zrychlil vývoj reklamy

Až do 15. století vznikaly reklamy i další psané materiály ručním opisem. O výrazný pokrok v této oblasti se zasloužil německý vynálezce z Mohuče Johannes Gensfleisch, známější jako Johannes Gutenberg. Ten v první polovině století zdokonalil tiskařský proces do té míry, že se v následujících letech mohl vynález knihtisku šířit do celého světa.

S knihtiskem došlo zároveň k výraznému zlevnění tištěných materiálů, které se tak staly dostupnějšími. Od té doby mohli obchodníci a řemeslníci tisknout vývěsky a letáky, aby o sobě dali vědět širšímu okolí.

Průmyslová revoluce v 19. století

Další vývoj reklamy vyvolala nutnost zvýšit prodej výrobků. S průmyslovou revolucí a výrobou stále narůstajícího počtu zboží stoupala i nutnost jeho prodeje. Reklama se rozvíjela spolu s nejmocnějším médiem – novinami. Výrobci používali speciální inzertní noviny, vznikaly první ilustrované letáky.

Byl to právě přelom 18. a 19. století, kdy se vývoj reklamy začal oddělovat od odvětví obchodu a ubírat se vlastní cestou. První reklamní agentura byla založena už v roce 1786. V českém prostředí k tomu došlo až v roce 1927.

Od 19.století se k reklamě využívají výkladní skříně či neonové osvětlení. Od roku 1855 se na berlínských ulicích začaly stavět kulaté sloupy pro umisťování plakátů. Od konce století narůstala důležitost obchodní značky. Díky ztotožnění výrobku se značkou se výrobcům lépe dařilo prodávat zboží svým zákazníkům.

Bouřlivé 20. století

S dalšími technickými a technologickými vynálezy nabíral tempo i vývoj reklamy. To zahrnovalo i nárůst počtu specializovaných škol a reklamních agentur.

Pokud se o vývoji reklamy ve 20. století chcete dozvědět více, přečtěte si příští článek o historii reklamy. A když budete mít zájem o nějaké další zajímavosti z oblasti reklamy, PR nebo tvorby webových stránek, podívejte se sem.

Zjistěte, jak to bylo dál...

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20