Komunikační strategie

10.6.2015

Komunikační strategie cílí na stávající i potenciální zákazníky. Popisuje způsoby, jak má podnik dosáhnout stanovených cílů s podmínkou, že musí být v souladu s marketingovou strategií, a měla by být také připravena, přizpůsobit se situaci na trhu.

Nástroje komunikační strategie

Marketingové sdělení - je předáváno cílové skupině a jeho prostřednictvím si zákazníci vytváří určitý názor na značku. Podstatné přitom je, aby zákazníci jednoznačně odlišili naši značku od konkurence.

Kreativní ztvárnění - originálním způsobem zobrazení posiluje marketingové sdělení.

Komunikační mediální mix - je tvořen 7 základními nástroji jako jsou reklama, direct marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing, osobní prodej, online komunikace a v současnosti další hojně využívané nástroje: např. guerilla marketing, virální marketing.

komunikační strategie

Obsah komunikační strategie

Komunikační strategie bývá tvořena následujícími postupy:

 • Úvod - popis podniku, postavení na trhu, specifikování služeb/produktu
 • Cíl - vymezení nejdůležitějších cílů, které jsou stanoveny na základě znalosti trhu a chování zákazníků, snaha seznámit cílové skupiny s podstatou produktu, informovat o jeho přínosech, přesvědčit zákazníky k nákupu
 • Cílová skupina - na kterou skupinu se bude primárně cílit
 • Prostředky - jakým kanálem budou cílové skupiny informovány - rádio, noviny, e-mail
 • Sdělení - obsahuje informace o přínosech nabízeného produktu
 • Načasování - komunikační strategie v čase, v úvahu se bere poptávka a načasování konkurenčních kampaní
 • Zpětná vazba - odhad odezvy a za jak dlouho se zvýší prodej
 • Rozpočet - vyčlenění peněz
 • Zodpovědnost - osoby, které nesou za jednotlivé nástroje odpovědnost

Komunikační strategie na internetu

Nástroje komunikačního mixu lze využít i v prostředí internetu na základě cílů komunikace. Pro propagaci se nejčastěji používá:

 • reklama
 • online PR
 • virální marketing

Prodej se dá podpořit také online spotřebitelskými soutěžemi, reklamou ve vyhledávačích a e-mail marketingem.

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20