Co je marketingová komunikace?

30.9.2016

Víte, co je to marketingová komunikace? A čím se zabývá? Dozvíte se o její podstatě i průběhu. Také zjistíte, co můžete udělat pro to, abyste svá sdělení klientům předávali úspěšně. Poznejte s PANKREOU tajemství úspěšné marketingové komunikace.

Co je to marketingová komunikace?

Marketingová komunikace je pro firmy i další subjekty velmi důležitý obor činnosti. Společnosti může pomoci v oslovování zákazníků, prezentaci novinek a produktů a celkovému zviditelňování značky.

V rámci marketingové komunikace můžete využívat různé nástroje. Často užívaným, i když u klientů málokdy oblíbeným způsobem, je reklama. Dalšími jsou podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, sponzoring, veletrhy a výstavy nebo oblast public relations zastoupená např. PR články.

Marketingová komunikace

Podstata a funkce

Hlavním cílem je výměna informace mezi zdrojem (firmou) a příjemcem (zákazníkem).

  • Na počátku je zdroj, tedy firma nebo osoba, která chce něco sdělit.
  • Pak je na řadě kódování. To je způsob, jakým chcete informaci zákazníkům poskytnout. Je závislé na příjemcích, často se užívá obrázek, text nebo video.
  • Sdělení probíhá za pomoci zmíněných nástrojů.
  • K přenosu je možné využívat různých médií, např. televize, plakáty...
  • Pak přichází tzv. dekódování na straně příjemce. Ten si sdělení  prohlédne nebo vyslechne a je na něm, jak ho pochopí.
  • Po zpracování zprávy se příjemce rozhodne, zda na ni zareaguje.
  • Když sdělení příjemce zaujme, následuje zpětná vazba, kdy klient osloví firmu.
  • Každou fázi může narušit tzv. komunikační šum, tedy jakákoliv překážka komplikující celý proces.

Dejte o sobě vědět

Řekněte i vy ostatním o své firmě, produktu či zajímavé akci. Nebo oslovte odborníky ze společnosti PANKREA. Pomohli jsme jiným, pomůžeme i vám.

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20