Povinné www stránky pro bytové družstvo

20.11.2015

Máte ve vašem domě bytové družstvo? A má webové stránky? Ne?! Tak to někdo nesledoval aktuální zákony, protože již téměř rok jsou internetové stránky pro bytové družstvo povinné. Pojďte se na tuto problematiku podívat blíže, PANKREA pro vás připravila přehled o tom, jak je to s BD a webovkami.

Zákon a internetové stránky bytového družstva

Stejně tak, jako na akciové společnosti, se na bytová družstva (BD) vhazuje zákon o obchodních korporacích. Ten říká, že pokud BD nezveřejní informace o schůzi na internetových stránkách, je tato schůze neplatná (stejně tak schválené změny, které byly na této schůzi odsouhlaseny). Tato povinnost platí od ledna 2014 - bytová družstva musí zveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách, a to minimálně 15 dní předem.

Co na to zákon?

Nebyly by to české zákony, aby v nich nebyl háček. V povinnosti internetových stránek se střetává § 562 odst. 2 ZOK a § 636, odst. 1 ZOK, kdy jeden zákon dává bytovým družstvům na výběr, jestli si internetové stránky zřídí a druhý zákon již internetové stránky družstva předpokládá, a tím pádem na nich nařizuje informaci o schůzi zveřejňovat.

stránky pro bytová družstva

PANKREA a webové stránky bytového družstva

Nebudeme se tím tajit – jsme reklamní a PR agentura, která se na webové stránky specializuje. Není ale naším cílem vašemu bytovému družstvu webové stránky stránky nutit a strašit vás klikatými paragrafy. Chceme vám ukázat všechna pro a proti a navrhnout vám doporučení. Konečné rozhodnutí je na vás.

Co doporučujeme?

Asi vás to nepřekvapí, ale vašemu bytovému družstvu doporučujeme webové stránky vytvořit (pokud je ještě nemá). Hlavním důvodem je, že webové stránky jsou důkazem, že bytové družstvo uveřejnilo pozvánku na členskou schůzky. Ovšem, můžete oponovat tím, že zaslání pozvánky do schránky stačí (doručení na adresu členů v písemné podobě je povinné), ale jen díky internetovým stránkám budete mít důkaz, že pozvánka byla zveřejněna včas a mohl si přečíst každý. Zveřejněním na stránkách se pozvánka považuje za doporučenou. Navíc tak předejdete různým sporům a splníte požadavky dané zákonem.

Neznalost zákona neomlouvá, proto pokud by se například ve vašem družstvu objevil jeden nespokojený člen, který podá žalobu pro zneplatnění schůze z důvodu nedoručení pozvánky, má z velké části šanci na výhru sporu.

Ještě malé upozornění: zákon o povinném zveřejňování pozvánek na webových stránkách se týká bytových družstev, nikoliv společenství vlastníků jednotek.

Jaké je řešení?

Jednoduchou cestou, jak vyhovět zákonu, je webové stránky pro bytové družstvo pořídit. Cest je několik – od toho, kdy se některý člen družstva pustí do výroby stránek, až po oslovení firmy, která stránky spravuje denně a vy se tak na příští schůzi nebudete muset dohadovat, proč stránky nefungují a že na ně soused zapomněl pozvánku vložit. Chcete znát cenu, za kterou vám PANKREA stránky vytvoří? Neváhejte nás kontaktovat!

Štěpán
Štěpán Sedláček
Specialista IT

20