Nástroje marketingové komunikace

10.10.2016

Není nástroj jako nástroj. Kladivo můžete vzít do ruky a přitlouct hřebík. Nástroj marketingové komunikace můžete také uchopit, ale spíše obrazně. PANKREA vám tyto nástroje představí, výběr však zůstane na vás.

Co jsou nástroje marketingové komunikace?

O pojmu marketingové komunikace jste se na našich stránkách mohli dočíst už dříve. Znáte ale také nástroje, které používá, aby upoutala zákazníka, vyvolala u něj zájem něco získat, probudila jeho potřebu to mít a přiměla ho k nákupu?

Marketingové nástroje

Volba nástroje marketingové komunikace

U nás v PANKREE při výběru vhodného nástroje vždy bereme v potaz velikost firmy, pro kterou je určen, její zaměření, finanční situaci, klientelu i preference a zvyky společnosti samotné. V dnešní době moderních technologií se používá dělení na on-line a off-line. Jednotlivé nástroje však často mohou mít obě podoby.

Jaké nástroje si vyberete?

Pojďme si nyní představit alespoň některé, řekněme, tradičnější nástroje marketingové komunikace, které můžete aplikovat.

Reklama

Takový televizní spot v reklamní přestávce amerického Super Bowlu by měl pro většinu firem likvidační finanční následky. Existují i daleko dostupnější varianty: reklama v tisku, rozhlasu, letácích nebo na internetu v podobě  PPC, vyskakovacích oken atd.

Vztahy s veřejností známé jako PR

Veřejností se nerozumí jen zákazníci, ale i zaměstnanci, partneři společnosti, její investoři, místní komunita, vláda či média. Pro tyto skupiny společnost vydává publikace, uveřejňuje novinky a PR články, pořádá akce, drží se firemní identity apod.

Podpora prodeje

Sem patří aktivity v podobě karet pro věrné zákazníky, soutěží, slev, kupónů, vzdělávacích akcí, výstav nebo akcí přímo v prodejnách.

Osobní prodej

Je oblíbeným nástrojem těch, jejichž kliety jsou jiné firmy. Tato možnost je finančně náročnější, ale také efektivní. Obchodník nejen prodává, současně udržuje vztahy se současnými klienty a získává další.

Přímý marketing

Firma přímo komunikuje se zákazníkem, ale obvykle ne jednotlivě a při osobním kontaktu. Je užíván telemarketing, rozesílání e-mailů, řadí se sem i on-line chat nebo teleshoping.

Máte vybráno?

Ať se rozhodnete pro tradiční nebo moderní, ten nejlepší mix nástrojů k vaší marketingové komunikaci namícháme ve společnosti PANKREAOzvěte se nám!

leoš
Leoš Patka    
PAN KREAtivec    

20