Netiketa aneb jak se chovat na internetu

21.12.2016

Máte pravidla společenského chování „v malíčku“. Víte, kdy a koho pozdravit jako první i čeho se vyvarovat na významných událostech? A ctíte i zásady slušného chování i v prostředí internetu? Setkali jste se někdy s pojmem netiketa?

(N)etiketa

Někteří uživatelé internetu mají pocit, že jsou v on-line světě neviditelní a že jejich chování nemá žádné následky. Zejména kvůli těmto jedincům se postupně vyvinul soubor základních pravidel chování, které by se měl na internetu dodržovat.

Název netiketa vznikl spojením slov etiketa, označující pravidla společenského chování, a net, tedy anglického výrazu pro síť. Tato pravidla nejsou ve většině případů zákonem vymahatelná, ale jsou spíš důkazem ohleduplnosti k ostatním uživatelům internetu.

Netiketa

Jaké zásady to jsou?

Pravidla netikety nejsou jasně definovaná, jde spíše o doporučení.

  • Dodržujte pravidla slušného chování jako v běžném životě.
  • Své názory vyjadřujte tatkně, některé témata mohou být pro jiné uživatele citlivá.
  • Respektujte názor druhých i jejich soukromí.
  • Nešiřte reklamu, spamy, hoaxy apod. Také neporušujte autorská práva, toto jednání je dokonce postižitelné zákonem.
  • Buďte velkorysí, odpouštějtě nedostatky jiných. Chybovat je lidské...

Mimo jiné se netiketa dotýká i tématu pravopisu a vybízí k jeho správnému používání. Seznam pravidel chování na internetu je mnohem delší a vzhledem k neustálému vývoji se bude zřejmě dále rozrůstat.

Řiďte se jejími pravidly i vy. Pokud v oblasti netikety potřebujete nějaké rady, neváhejte a zeptejte se nás. Rádi vám pomůžeme!

Petra
Veronika Zahálková
On-line specialista

20